אייקון מדיניות עישון בקמפוס

מדיניות עישון בקמפוס

ע"פ החוק, העישון בקמפוס המכללה אסור. בכלל זה, העישון אסור בחדרי הלימוד, בספריות, במסעדות, בקפיטריות וכל שטח ציבורי אחר למעט מקום שהוגדר כפינת עישון.

ציבור המעשנים מתבקש להקפיד לעשן בפינות העישון המוגדרות למטרה זו.

אכיפת מניעת העישון מוטלת על מינהל הלוגיסטי ועובדיו במכללה.

הפרה של איסור העישון עלול לגרור ענישה בועדת משמעת. הענישה יכולה לכלול קנס מ- 100-1000 ש"ח וכל ענישה אחרת שועדת המשמעת תמצא לנכון בנסיבות העניין.

AAC Version 2.9