אייקון עמרם  יערית

עמרם יערית

עמרם יערית

בוגרת החוג לקרימינולגויה וסוציולוגיה

 

יועצת ומרצה במכינה הקדם אקדמית במכללה האקדמית אשקלון

 

"סיימתי תואר ראשון במכללה האקדמית אשקלון בחוג לקרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. לאחר הלימודים במכללה המשכתי ללימודי תואר שני במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים במסלול הפורנזי. בחרתי בתחום הלימודים מאחר שמדובר בתחום מעניין וחשוב לקיומה של החברה. ראוי לציין כי הצלחת הסטודנטים עומדת לזכותם של שני גורמים: איכות ההוראה ויחס הסגל האקדמי והמִנהלי לסטודנטים. ראשית, איכות הלימודים היתה ברמה גבוהה מאוד. וזאת, בשל הידע הנרחב שרכשתי במהלך התואר הראשון והוא אף סייע לי רבות בתואר השני. כמו כן, הבחנתי כי יש פער שאינו קטן ביני  ובין תלמידים שלמדו את לימודי התואר הראשון במוסדות אקדמיים אחרים. שנית, יחס המרצים לסטודנטים היה יוצא דופן וראוי לשבח. היחס הסבלני והאכפתי מצד המזכירות ראוי אף הוא לציון. לכל סטודנט ניתנה התייחסות אישית, ומיוחדת והיא תרמה רבות  להצלחתו".

AAC Version 2.9