אייקון חזרה לבחינות פרונטליות

חזרה לבחינות פרונטליות

חזרה לבחינות פרונטליות

בהתאם להנחיות החדשות שפרסמה הממשלה, הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה יתקיימו באופן פרונטלי במכללה. כמו כן, ההנחיות מאפשרות הקלה ביחס למכסת הסטודנטים בכיתות הלימוד.

אנו סמוכים ובטוחים כי ההנחיות האמורות יתרמו הן לציבור הסטודנטים והן לציבור המרצים לקראת חזרה לשגרה. שמחים לראותכם בקמפוס המכללה.

AAC Version 2.9