אייקון אשקלון וסביבותיה

אשקלון וסביבותיה

הוצאה לאור » אשקלון וסביבותיה

ד"ר איתן קליין, ד"ר אבי ששון וד"ר איילת לוי-רייפר

 

ספר המחקרים 'אשקלון וסביבותיה: קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה' יצא לאור על ידי המכללה האקדמית אשקלון והוצאת רסלינג לכבודו של מרצה החוג ללימודי ארץ-ישראל וחוקר אזור שפלת יהודה ומישור החוף הדרומי ד"ר נחום שגיב לרגל יציאתו לגמלאות.

בקובץ המחקרים מופיעים לראשונה שלושה-עשר מחקרים חדשים שעברו תהליך שיפוט קפדני ואנונימי בתחומי הארכיאולוגיה, הגאוגרפיה וההיסטוריה של מישור החוף הדרומי, שפלת יהודה ומערב הנגב.

 הקובץ מחולק לשלושה שערים הערוכים באופן כרונולוגי. השער הראשון מציג מחקרים חדשים במישור החוף הדרומי ושפלת יהודה בתקופות הקדומות, מתקופת הברונזה הקדומה ועד לתקופה הפרסית והוא כולל ארבעה מאמרים. בשער השני מופיעים מחקרים חדשים במישור החוף הדרומי, הנגב המערבי ושפלת יהודה בתקופות הקלאסיות, החל מהתקופה ההלניסטית ועד שלהי התקופה הביזנטית-התקופה האומאית והוא כולל חמישה מאמרים. בשער השלישי מוצגים מחקרים חדשים במישור חוף יהודה בימי הביניים ועד לעת החדשה והוא כולל ארבעה מחקרים.

קובץ זה הוא השלישי בסדרת הקבצים העוסקים בחקר אשקלון וסביבותיה, קבצים שצמחו מתוך הפעילות המחקרית של מכללת אשקלון ובעיקר בחוג ללימודי ארץ ישראל. הקובץ  מעיד על מגמות המחקר הרגיונאלית שמכללת אשקלון מבקשת להובי

AAC Version 2.9