אייקון בין נראות יתר לשקיפות: היחס ל"אחר" בחברה הישראלית

בין נראות יתר לשקיפות: היחס ל"אחר" בחברה הישראלית

הוצאה לאור » בין נראות יתר לשקיפות: היחס ל"אחר" בחברה הישראלית

 

בין נראות יתר לשקיפות: היחס ל"אחר" בחברה הישראלית

ספר זה עוסק במנגנונים חברתיים של הזרה, השתקה והרחקה של "האחר" בחברה הישראלית בת זמננו, בתוך כדי דיון בסוגיות של זהות, תרבות וגבולות. הגדרות של אחרות וזרות מאפשרות לשרטט את גבולות המרחב הציבורי והאישי מתוך שיח מורכב של שילוב ועימות בין הקבוצות השונות. הספר דן בתהליכי ההבניה הדכאנית של "האחר", כגון מהגרי עבודה, נשים נסחרות לזנות, מכורים לסמים, משפחות חד-הוריות, חברי הקהילה הסאדו-מזוכיסטית, עובדות ניקיון, דייגי הקישון; אסירים פליליים וביטחוניים, פלסטינים מבקשי איחוד משפחות, נשים חרדיות. "בין נראות יתר לשקיפות" מציע קריאה ביקורתית במנעד רחב של קהילות, קבוצות ותופעות שקשורות ל"אחר" בחברה הישראלית. ריבוי הקולות העולים מהמאמרים מעיד על מורכבות החיים בישראל ועל אופיים של המתחים בין הקבוצות השונות ובתוכן. לכתיבת הספר חברו חוקרים מכמה וכמה דיסציפלינות, כגון הקרימינולוגיה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, המשפט, הספרות והאדריכלות

AAC Version 2.9