אייקון בעיות חלוקה בחשיבה התלמודית

בעיות חלוקה בחשיבה התלמודית

הוצאה לאור » בעיות חלוקה בחשיבה התלמודית

בעיות חלוקה בחשיבה התלמודית

ספר זה הוא השלושה-עשר בסדרה "מחקרים בלוגיקה תלמודית", שמבוססת על מחקרים שבוצעו במסגרת קבוצת הלוגיקה התלמודית באוניברסיטת בר-אילן. מחקרים אלו משלבים כלים לוגיים ותלמודיים קלאסיים בכדי לרדת לשורש התובנות הלוגיות שמצויות בתלמוד. כפי שכבר כתבנו גם בספרים הקודמים, המטרה של הסדרה כולה היא כפולה: 1. יבוא- כלומר שימוש בכלים לוגיים מודרניים, והבאתם לשדה התלמודי, בכדי לנתח סוגיות תלמודיות והלכתיות עמומות ולהבין אותן. 2. יצוא- העברת תובנות מהעיון הלוגי בתלמוד, והוצאתן אל ההקשרים הלוגיים הרחבים יותר, תוך ניסיון להעשיר באמצעותם את הלוגיקה הכללית, וגם לפתור בעיות שונות שקיימות בה. ספר זה הוא חריג בסדרה שלנו, שכן הוא עוסק בבעיה שנדונה כבר לא מעט בספרות האקדמית וההלכתית כאחד. מטרתנו כאן היא בעיקר לעשות סדר ולנסות להציג תמונה מלאה של התחום הזה לענפיו השונים, וגם להוסיף משהו משלנו. מה ההנחות בכל בעיית חלוקה, מה הדומה והשונה בין הבעיות השונות ובין הגישות השונות לפתרונן, והצגת אלגוריתמים ליישום. תקוותנו שהדברים יועילו גם לאנשי אקדמיה שעוסקים בתחום וגם ללומדי תלמוד.

AAC Version 2.9