גמר חתימה טובה
שנה טובה ומתוקה
הזדמנות אחרונה ללמוד עוד השנה
בהצלחה לבוגרי החוג לסיעוד בבחינת הרישוי הממשלתית
שנה טובה
אייקון ההרתעה הישראלית והאיום האיראני

ההרתעה הישראלית והאיום האיראני

הוצאה לאור » ההרתעה הישראלית והאיום האיראני

ההרתעה הישראלית והאיום האיראני

ד"ר שמואל צבאג

ספר זה מבוסס על ההרצאות שניתנו בכנס שנערך מטעם המחלקה למדעי המדינה במכללה האקדמית אשקלון ביום ט"ו באייר תשס"ה, 24 במאי 2005. בכנס התקיימו ההרצאות בשני מושבים: בראש המושב הראשון עמד ד"ר אבי בקר. במושב זה ניתחו המרצים את הסוגיות המרכזיות הבאות: ד"ר עמי גלוסקא- הדוקטרינה ההתקפית כבסיס לכושר ההרתעה של מדינת ישראל, ד"ר זכי שלום- בניית כח ההרתעה העצמאי למדינת ישראל: המשכיות מול שינוי, ד"ר שי שאול- איראן על פרשת דרכים: סיכון מול סיכוי, ד"ר שמואל צבאג- האיום האיראני: האתגר והמענה בעידן הגרעיני. במושב השני שבראשו עמד ד"ר שמואל צבאג, נתחו המרצים את הסוגיות המרכזיות הבאות: אלוף ישראל זיו, ראש אגף המבצעים בצה"ל- השינוי האזורי וההרתעה הישראלית בראי תפיסת ההפעלה של צה"ל, ח"כ זאם בוים, סגן שר הביטחון- האיום האיראני- האם באמת סכנה קיומית למדינת ישראל? פרופ' יובל נאמן- המימד היהודי והוגיה הגרעינית. 

AAC Version 2.9