אייקון "החצר הסגורה": סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ

"החצר הסגורה": סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ

הוצאה לאור » "החצר הסגורה": סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ

החצר הסגורה: סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ

פרופ' אפרת שהם

האידיאולוגיה השוויונית המוצהרת של מוסדות הקיבוץ והיעדר מערכת פיקוח אמיתית על חומרים ותשלומים יצרו שורה ארוכה של מעשים "חדשנים" שנקטו חברים שונים בקיבוצים. מעשים אלה נועדו לצמצם את הפער בין השאיפות שהשתנו לבין האמצעים הלגיטימיים, שלא חל בהם שינוי ואולי אף פחתו, בעקבות משבר כלכלי. מקצת המעשים מוגדרים כסטייה מחוקי הקיבוץ ומקצתם הם עברות רכוש לכל דבר: העלמת הכנסות, ניפוח דמי אש"ל, גניבה ומכירה של ציוד חקלאי למינהו, שימוש בציוד השייך לקיבוץ וגביית תשלום עבורו שלא הועבר לקיבוץ, קבלת שוחד ( לא תמיד בשווי כסף) מנתוני שירות בקיבוץ, וגם מעילה בכספי הקיבוץ. אפילו מעשים אלו, שמקצתם נהפכו להתנהגויות מוכרות בקיבוצים לא מעטים, לא הביאו לשינוי מהותי בתפיסת ה"חברה המחוסנת" בתודעה הקולקטיבית של חברי הקיבוץ. מלבד מקרים ידועים של גניבת כספים בהיקפים גדולים מהקיבוץ שהביאו לעירוב המשטרה, ברוב המקרים המשיכו רוב הקיבוצים לשמר מדיניות של "היערכות שלילית" או טיפול נקודתי בחבר זה אחר ללא עירוב של מערכת אכיפת החוק (ציטוט מתוך חלקו האחרון של הספר.החברה הקיבוצית מושפעת מחקרים על היבטי חייה השונים מלבד היבט אחד הנבחן כאן לראשונה- כיצד להת מודד עם התנהגות סוטה או פלילית בקרב חבריה. הספר בוחן האם ההתייחסות להתנהגות פלילית בקיבוץ היא כאל התנהגות נדירה משקפת מיתוס רב שנים, או שמא היא מציאות חברתית איתנה. החצר הסגורה נפתחת אפוא לקרוא ומספקת הזדמנות ראשונה לבחון את היבטיה של מציאות אשר עד כה לא זכתה לאור הזרקורים ונחשפה למעטים בלבד.

AAC Version 2.9