אייקון "הפיקוח על עברייני מין בישראל: ענישה או טיפול? "

"הפיקוח על עברייני מין בישראל: ענישה או טיפול? "

הוצאה לאור » "הפיקוח על עברייני מין בישראל: ענישה או טיפול? "

הפיקוח על עברייני ין בישראל: ענישה או טיפול?

פרופ' אפרת שהם

בשני העשורים האחרונים נחקקו במדינות שונות, ובכללן ישראל, חוקים רבים המסדירים היבטים שונים של הטיפול בעברייני מין והפיקוח עליהם. התגובה החברתית ההולמת לעברייני מין היא מן הנושאים הטעונים והרגישים ביותר בתחום המשפט, בתחום הטיפול, ואף בשיח החברתי. אסופת המהמרים שבספר סוקרת היבטים עיוניים, מחקריים ויישומיים של הערכות מסוכנות, של ענישה ושל טיפול ושיקום מונע בקרב עברייני מין, הן בגירים והן קטינים. בעקבות הכינוס הבין-לאומי הראשון שנערך בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון בנושא הפיקוח על עברייני מין בישראל, חברו יחדיו לכתיבת ספר זה אנשי משפט, אנשי טיפול ואנשי עיון ומחקר מהמובילים בתחום זה בישראל.

AAC Version 2.9