אייקון מחקרי אליעזר : אסופת מאמרים ומחקרים בנושאי הפזורה היהודית הספרדית בארצות המזרח והמגרב

מחקרי אליעזר : אסופת מאמרים ומחקרים בנושאי הפזורה היהודית הספרדית בארצות המזרח והמגרב

הוצאה לאור » מחקרי אליעזר : אסופת מאמרים ומחקרים בנושאי הפזורה היהודית הספרדית בארצות המזרח והמגרב

מחקרי אליעזר : אסופת מאמרים ומחקרים בנושאי הפזורה היהודית הספרדית בארצות המזרח והמגרב

פרופ' אליעזר בשן

עבודתו האקדמית של פרופי אליעזר בשן בהוראה ובמחקר, מקיפה תחומים רבים בהיסטוריה של הפזורה היהודית במזרח ובמגרב לדורותיה. עבודתו המחקרית הניבה יבול רב ־ כמאה וחמישים מאמרים שפורסמו בכתבי עת שונים בעברית ובלועזית, ותשעה ספרים שפורסמו בבמות מכובדות.
בהגיע פרופי אליעזר בשן לגבורות, חבריו בבר אילן ובמכללה האקדמית באשקלון ובני משפחה, מגישים לו מנחת שי אסופה ממבחר מאמריו בשם ׳מחקרי אליעזר׳ כי אין ברכה גדולה יותר מבור המתמלא מחולייתו־ בבחינת "כי ממך הכל ומידך נתנו לך", כה לחי! הרב משה עמאר ערך את האסופה והוסיף מבוא: ׳פרופ׳ אליעזר בשן – האיש ומפעלו המחקרי׳. באסופה נדונו נושאים מגוונים: ארץ ישראל, קהילה וחברה במזרח התיכון, חיי כלכלה, מעמד היהודים בחברה המוסלמית ומרוקו וחכמיה, סך הכל שלושים מאמרים. הצד השווה שבהם הוא האות פניהן של הקהילות היהודיות בארצות המזרח והמגרב וחשיפת פרשיות שלא היו ידועות עד כה, החל מהמאה הט״ז ועד למחצית המאה העשרים.
׳מחקרי אליעזר׳ מיועד לחוקר ולמשכיל המעוניין להרחיב ידיעותיו בעברם ובתרומתם של אחינו בגלות ישמעאל, תוך הכרת החברה והתנאים בהם חיו.

AAC Version 2.9