אייקון מחקרי מערב ומזרח. אסופת מחקרים מוגשת לפרופ

מחקרי מערב ומזרח. אסופת מחקרים מוגשת לפרופ' הרב משה עמאר

הוצאה לאור » מחקרי מערב ומזרח. אסופת מחקרים מוגשת לפרופ' הרב משה עמאר

מחקרי מערב ומזרח. אסופת מחקרים מוגשת לפרופ' הרב משה עמאר

הקובץ מציע שורה של מאמרים בתחומי המחקר השונים של יהדות המערב (המגרב המוסלמי) והמזרח – הלכה והגות, היסטוריה וספרות, לשון ועולמן של קהילות.
נוטלים חלק בקובץ מלומדים הרבה שבאו לכבד את החכם החשוב, חוקרה המובהק של הפזורה המגרבית, פרופ' הרב משה עמאר. הוא העשיר את עולם המחקר ואת עולם בית המדרש בישיבות בפרסומיו הרבים, כמהדיר את תורתם של עשרות חכמים מהמגרב ומהמזרח. אין מי שעוסק ביצירה של חכמי צפון אפריקה שאינו נדרש לחיבוריו הרבים של הרב משה עמאר. קובץ זה הוא מנחת ידידות לחכם החשוב המוגש לו על ידי עמיתיו וחבריו מתוך הוקרה מרובה למפעלותיו הרבים.
יאריך ה׳ ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ויזכה להוסיף להעשיר את עולם המחקר בחיבוריו החשובים והמלומדים.

AAC Version 2.9