אייקון סגירת פערים במערכת החינוך: תפיסה חלופית

סגירת פערים במערכת החינוך: תפיסה חלופית

הוצאה לאור » סגירת פערים במערכת החינוך: תפיסה חלופית

סגירת פערים במערכת החינוך: תפיסה חלופית

ד"ר מתתיהו דגן

מתתיהו (מתי) דגן עלה ממרוקו כילד בראשית שנות המדינה לעיר אשקלון וסיים את לימודיו התיכוניים ואת הכשרתו להוראה ב"ישיבת הדרום" ברחובות. את התואר השלישי במנהל חינוכי קיבל באוניברסיטה העברית. ד"ר דגן שימש עשרות שנים בתפקידי ניהול מגוונים במערכת החינוך, ובתפקידו האחרון היה מנהל החינוך הממלכתי דתי במשרד החינוך. בד בבד לימד מנהל חינוכי באוניברסיטת בר-אילן ובמכללה האקדמית אשקלון והיה ראש המגמה למנהל חינוכי במכללת ירושלים. ספרו "החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה" (תשס"ו/2006) הוא ספר יסוד בנושא החינוך הדתי במדינת ישראל ומתמודד עם הדילמה של "תורה עם דרך ארץ". ד"ר דגן השקיע רבות בחיזוק הפריפריה ופעל להעלאת רמת הלימודים וההישגים הלימודיים באזורים אלה. הספר הנוכחי עוסק בסוגיות "טעוני טיפוח". התמודדות מערכת החינוך לדורותיה עם ,טעוני הטיפוח" נבחנה במחקרים רבים בארץ ובעולם, אולם ספר זה, הנשען על נסיון רב שנים בשדה החינוך ועל ידע אקדמי נרחב, מציע תשובה מסוג שונה. ד"ר דגן מציע את גישתו ולפיה בעידן הנוכחי ובעתיד יש לאפשר לכל תלמיד לסיים את לימודיו העיוניים בבגרות מלאה ולפתוח לפניו את האפשרויות המקצועיות והאקדמיות כאחד. הפנית "טעוני הטיפוח" לבתי ספר "מקצועיים" המכשירים אותם למלאכת כפיים במקום לימודי בגרות מלאים, מתייגת אותם כבעלי רמה נמוכה. לדעת, ד"ר דגן, רק רפורמה אמיצה ודרישות בלתי מתפשרות מהתלמידים יוכלו להוציאם ממעגל "טעוני הטיפוח" ולהביאם אל מצב של שוויון הזדמנויות נוכח אתגרי המאה העשרים ואחת. 

AAC Version 2.9