גמר חתימה טובה
שנה טובה ומתוקה
הזדמנות אחרונה ללמוד עוד השנה
בהצלחה לבוגרי החוג לסיעוד בבחינת הרישוי הממשלתית
שנה טובה
אייקון סדר היום החברתי – מגמות ושינויים

סדר היום החברתי – מגמות ושינויים

הוצאה לאור » סדר היום החברתי – מגמות ושינויים

הנושא החברתי עמד במרכז השיח הציבורי בשנת 2012, וגם לאחר שהסתיימה המחאה החברתית של קיץ 2011, לא ירד מסדר היום הציבורי של מדינת ישראל. אנו שמחים להציג בפניכם מאמרים מזווית ראייה מחקריות שונות שעניינם סדר היום החברתי של מדינת ישראל. נושא זה הוא אחת הסוגיות המרכזיות בדיון הציבורי על עיצוב דמותה ועל חוסנה של מדינת ישראל.

AAC Version 2.9