אייקון שאלות ותשובות תנא דבי אליהו להר"ג רבי אליהו הצרפתי זצוק"ל

שאלות ותשובות תנא דבי אליהו להר"ג רבי אליהו הצרפתי זצוק"ל

הוצאה לאור » שאלות ותשובות תנא דבי אליהו להר"ג רבי אליהו הצרפתי זצוק"ל

שאלות ותשובות תנא דבי אליהו להר"ג רבי אליהו הצרפתי זצוק"ל

הספר מגיש לקורא מהדורה של הספר "שו"ת תנא דבי אליהו" לרבי אליהו הצרפתי, חכם בן המאה הי"ח. מהעיר פאס שבמרוקו. בן לשלושת רבנים שמשתלשלת ועולה עד לגירושים מרד (1391 ו-1492). הוא הותיר אחריו דרשות רבות ופירושים לפסוקים רבים בתנ"ך וכן חידושים על הש"ס ןגם חיבורים הילכתיים ועוד ובייחוד מאות רבות של שאלות ותשובות בענייני הלכה בנושאים רבים ומגוונים. הספר הזה נועד לפרסם מבחר גדול של שאלות ותשובות, שיש בהם כדי ללמד אותנו על המצב החברתי והדתי של יהודי העיר.

AAC Version 2.9