אייקון שילובן מחדש של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר

שילובן מחדש של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר

הוצאה לאור » שילובן מחדש של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר

שילובן מחדש של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר

חוברת זאת נערכה ביוזמתה של הרשות לשיקום האסיר על ידי  מכון שא"מ הפועל במסגרת החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, ומטרתה לבחון ולאפיין את הסוגיות התיאורטיות והמחקריות המלוות את תוכניות  השיקום לאסירות משוחררות בעולם ובארץ. במסגרת המחויבות ל"מדיניות מבוססת עובדות" אותה אמצה הרשות לשיקום האסיר, נועדה גם חוברת זו להרחיב את הידע האקדמי בשדה הקרימינולוגי לצד עולם הידע הפרקטיקה, ובכך לייעל ולשפר את מידת האפקטיביות של תכניות השיקום המותאמות לאסירות משוחררות.
מטרתה של החוברת היא להציג סקירת ספרות מקיפה ועדכנית המתארת את הסוגיות השונות הקשורות בניסיון לשלב אסירות משוחררות בקהילה בעולם המערבי. בנוסף יתואר בחוברת מחקר הערכה אשר התבצע על ידי המחברות במהלך 2015-2014 במרכז תל"מ לאסירות משוחררות.

AAC Version 2.9