אייקון תורת הלמידה המתווכת : שורשיה ביהדות ויישומיה בהעברת ערכים

תורת הלמידה המתווכת : שורשיה ביהדות ויישומיה בהעברת ערכים

הוצאה לאור » תורת הלמידה המתווכת : שורשיה ביהדות ויישומיה בהעברת ערכים

תורת הלמידה המתווכת: שורשיה ביהדות ויישומיה בהעברת ערכים

פרופ' שמואל פוירשטיין

הסיבות שהביאו אותי להעמיד בלבו של ספר זה את העברת התרבות ואת תורת ההתנסות בלמידה מתווכת מקורן בשנים הארוכות של עבודתי כמחנך בישראל. במשך למעלה מחמישים שנה מילאתי תפקידים חינוכיים שונים במגוון רחב של קבוצות תלמידים, ובהן הרבה מאוד נערים עולים חדשים בשנות העשרה לחייהם אשר באו ארצה מארצות רבות ומרקע תרבותי שונה. עבודתי החינוכית גרמה לי לא פעם להגות בבעיות החינוכיות המרכזיות של דורנו. הראשונה שבהן לדעתי היא בעיית הניכור שממנו סובל הדור הצעיר בחברות המודרניות בשל היעדר קשרים משמעותיים עם השרשרת הרב-דורית של העברת תרבות. שנית, לעתים קרובות טענת החברה המודרנית שאין כל צורך בהמשכיות התרבותית. מקורה של טענה זו הוא אולי במגמה הכללית הקיימת בחברה להתייחס אך ורק ל"כאן ועכשיו" ולתור אחר סיפוקים מידיים. כוונתי לגישה בסיסית רווחת המבכרת את ההווה על פני העבר והעתיד גם יחד. אני מודע לכך שסוגיות אלה – ובייחוד העברת התרבות – כבר נחקרו מזוויות רבות ושונות: החל בנקודות המבט של ההיסטוריה, של הפילוסופיה ושל הפסיכולוגיה וכלה בהיבטים החינוכיים והאנתרופולוגיים. סוגיות אלה תופסות מקום כל כך מרכזי במחשבת היהודית עד שכל דיון ביהדות יעסוק בהכרח גם בסוגיית העברת התרבות.

AAC Version 2.9