אייקון הנחיות בדבר חופש המידע

הנחיות בדבר חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח חל על מוסדות להשכלה גבוהה ובכללן על המכללה האקדמית אשקלון, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

ליצירת קשר עם ממונה המכללה מכוח חוק חופש המידע:

  • הגב' אתי דרעי: הממונה מכוח חוק חופש המידע
  • המכללה האקדמית אשקלון
  • יצחק בן צבי 12 אשקלון
  • etti@aac.ac.il
AAC Version 2.9