זכויות והטבות למשרתים במילואים, בני ובנות זוגם, מפונים, נפגעי פעולות האיבה במלחמה וכוחות הביטחון האחרים
אייקון זכויות והטבות למשרתים במילואים, בני ובנות זוגם, מפונים

זכויות והטבות למשרתים במילואים, בני ובנות זוגם, מפונים' נפגעי פעולות איבה במלחמה וכוחות הביטחון האחרים

זכויות והטבות למשרתים במילואים, בני ובנות זוגם, מפונים' נפגעי פעולות איבה במלחמה וכוחות הביטחון האחרים

המכללה האקדמית אשקלון מקדמת בברכת ברוכים הבאים את תלמידיה המשרתים במילואים במלחמה, בני ובנות זוגם,

המפונים מהישובים ונפגעי פעולות איבה במלחמה.

כדי לפשט ולהקל עליכם את ההתמצאות במכלול זכויותיכם ואופן יישום ההתאמות וההקלות, תומצתו עבורכם עיקרי הזכויות וההטבות.

התכנית מתואמת עם אגודת הסטודנטים של המכללה.

לתקנון הזכויות המלא ע"פ המועצה להשכלה גבוהה  לחצו כאן

 

מלגה מיוחדת למגויסי צו 8

2,000 ₪ מלגת שכר לימוד למגויסי צו 8 הלומדים תכנית לימודים מלאה (בהצגת אישור על שירות מילואים בזמן חירום).

1,000 ₪ מלגת שכר לימוד למגויסי צו 8 הלומדים תכנית לימודים חלקית (בהצגת אישור על שירות מילואים בזמן חירום).

למילוי הטופס לחצו כאן

 

תוספת ניקוד למלגת קרן הסיוע של  המכללה

תוספת ניקוד בקבלת מלגה מקרן הסיוע בשכר לימוד של המכללה למשרתים במילואים, נפגעי פעולות איבה במלחמה ומפונים.

למילוי טופס המלגה לחצו כאן

 

תמיכה רגשית ע"י מומחים

קו חם לתמיכה רגשית על ידי צוות מומחים מיומן ומקצועי לכלל הסטודנטים, לסגל המנהלי והאקדמי.

>לרישום לשיחת תמיכה לחצו כאן

 

הטבות שניתנות באמצעות בקשה לרכזת מילואים דרך מידע אישי


להגשת הבקשה לרכזת המילואים היכנסו למידע האישי> אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים>אפשרויות הגשה >דיקאן הסטודנטים>  בחרו את הטופס המתאים

 

1. נקודות זכות אקדמיות (נ"ז)

קבלת 2 נ"ז מקורסי בחירה/העשרה במסגרת התואר הראשון עבור שירות מילואים של 21 ימים במצטבר בשנה אקדמית אחת.

קבלת עד 4 נ"ז מקורסי בחירה/העשרה עבור שירות מילואים של 14 ימים ברצף או 30 ימים במצטבר בשנה אקדמית אחת.

 

2. היעדרות משיעורים

סטודנט המשרת במילואים זכאי להיעדר משיעורים בתקופת השמ"פ בלא הגבלה ולא ייפגעו זכויותיו. ובתקופת חירום (מלחמה)

ליום היעדרות אחד ויום נוסף על כל 10 ימי מילואים בסמוך לתום תקופת המילואים, והכל בסמוך לתום תקופת המילואים.

סטודנט הורה (לילדים מתחת לגיל 13) שבן זוגו במילואים, רשאי להיעדר בתקופת השמ"פ של בן הזוג מלימודים

עד השעה 10:30 ומהשעה 15:00 ללא הגבלה.

 

3. 50 צילומים

סטודנטים במילואים וסטודנטיות הורה ( לילדים מתחת לגיל 13) שבן זוגם במילואים, מפונים ונפגעי פעולות איבה במלחמה זכאים ל-50 צילומים

עבור כל יום לימודים שנעדרו ממנו בשל שירות המילואים או בשל היותם מפונים או נפגעי פעולות איבה במלחמה.

 

4. עבודות ומטלות

סטודנט בשירות מילואים, או סטודנטית הורה (לילדים מתחת לגיל 13 ) שבן זוגה משרת במילואים שנעדרו מהמועד שנקבע להגשת עבודה יידחה

מועד ההגשה לפחות במספר הימים ששירת במילואים. המרצים רשאים להאריך במספר ימים גבוה יותר ע"פ הנסיבות.

 

5. מועד בחינה מיוחד

סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או שירות של לפחות 10 ימים ברצף בסמוך לתקופת הבחינות,

או 21 ימי מילואים במצטבר זכאי להיבחן במועד מיוחד בקורסים בהם היה אמור להיבחן.

מועד הבחינה המיוחד יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במועד אחר שתציע המכללה בהסכמת הסטודנט, או בשנת הלימודים העוקבת.

ובכל מקרה לא יותר משני מועדים.

זכאות זו תינתן גם לסטודנטית הורה ( לילדים מתחת לגיל 13) שבן זוגם שירת במילואים כמפורט לעיל.

 

6. ציון מילולי "עובר"

סטודנטים ששרתו תקופה של 40 ימי מילואים לפחות וכן אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה)

וקיבלו ציון מספרי עובר בבחינה (לא כולל סמינריון) , יהיו זכאים להמיר עד 4 נק"ז בציון מילולי עובר (סטודנט לא יוכל לצבור יותר מ-12 נק"ז  

בציון מילולי עובר מסך נקודות הזכות לזכאות לתואר הראשון).

 

הטבות וזכויות שונות


סיוע בהשלמת חומר לימודי

סטודנטים ששירתו במילואים (ובכללם בני ובנות זוגם של המשרתים במילואים שהם הורים לילדים מתחת לגיל 13 ,

מפונים ונפגעי פעולות איבה במלחמה) זכאים לקבל סיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסידו, באמצעות העלאת סיכומי שיעור ו/או מצגות והקלטות

שיעורים שיועלו ע"י המרצה ב-Moodle .

 

הרחבת לימודים

בקיץ – ככל שתקופת המילואים תוארך ולא יעלה בידי המגויסים והמשרתים ללמוד בסמסטר א ו-ב יוצעו קורסים אל תוך קיץ תשפ"ד.

 

השלמת קורסים

בפעימה השנייה ללימודים המיועדת למשרתי קבע ולמגויסים יוצעו קורסים להשלמת החובות בסמסטר א.

 

שיעורי עזר

כל המגויסים זכאים לשיעורי עזר לקראת בחינות סמסטר א.

 

תגבור קורסים

בשל העובדה שהסמסטר קצר משנת לימודים רגילה, המרצים יידרשו לתגבר קורסים בשעות נוספות ככל שיהיה נחוץ להכנת המגויסים לבחינות.

 

לימודים היברידיים

תינתן אפשרות ללמידה היברידית לסטודנטים במילואים, בני ובנות זוגם של המשרתים (שהינם הורים לילדים מתחת לגיל 13 ) , כוחות הביטחון,

מפונים ונפגעי פעולות האיבה במלחמה.

 

מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית

סטודנטים שנעדר בשל שירות מילואים ממעבדה, סמינריון, סיור, סדנא, או הכשרה מעשית, רשאי לקבל אחת מההתאמות הבאות בתיאום עם המרצה:

השלמת החסר במועד שייקבע ע"י המרצה, השתתפות חוזרת, המרת המטלה במטלה אחרת או בקשת פטור והכל בתיאום עם המרצה.

 

שאילת ספרים מהספרייה

סטודנטים במילואים וסטודנטיות שבני זוגם במילואים ששירתו 10 ימים במילואים לפחות זכאים לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה, ככל שניתן,

ולהשאלת מס' ספרים מעבר לכמות הרגילה. להטבה זו זכאים גם מפונים ונפגעי פעולות איבה במלחמה. ההטבה תינתן בספריה.

 

הציון הגבוה בבחינה

לסטודנטים במילואים, בני ובנות זוגם ( שהינם הורים לילדים מתחת לגיל 13) של משרתים במילואים, אנשי כוחות הביטחון, מפונים ונפגעי פעולות איבה

במלחמה ייחשב הציון הגבוה שבין שני הציונים שקיבלו בבחינה בקורס.

 

מועדים מיוחדים ( דרישה אחרונה לתואר)

סטודנטים במילואים וכוחות הביטחון שחסר להם קורס אחד לסיום התואר, יקבלו ציון "עובר" (ובתנאי שהקורס הוגדר כקורס בחירה).

יש להגיש בקשה למועד מיוחד במידע האישי.

 

תוספת זמן בבחינות

סטודנטים במילואים, בני ובנות זוגם, אנשי כוחות הביטחון, מפונים ונפגעי פעולות איבה במלחמה, יקבלו תוספת זמן של 25% לכל שעת בחינה.

 

עבודה במקום בחינה

המרצים בקורסי בחירה יהיו רשאים באישור ראש החוג) להמיר בחינות בעבודות לסטודנטים במילואים, בנות ובני זוגם של משרתים במילואים,

אנשי כוחות הביטחון, מפונים ונפגעי פעולות איבה במלחמה ( הטבה זו היא רק לסמסטר א' תשפ"ד).

 

בחינה אחת בשנה

בקורסים שנתיים ( בהם יש בחינות בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב')  יומלץ למרצים לקיים בחינה אחת בסמסטר ב' בלבד.

 

מתווה חזרה ללימודים למשרתים בכל זרועות הביטחון: פעימה שניה (15/1/2024)

 

  • הנהלת המכללה החליטה לסייע ולהקל על כל המשרתים בזרועות הביטחון השונים בגיבוש מתווה חזרה ללימודים בפעימה שניה (הפעימה ראשונה החלה ב-31/12/23).

 

  • הפעימה השנייה תחל ב- 15/1/24 לכלל המשרתים בזרועות הביטחון ואליה יוכלו להצטרף גם משרתים במילואים ככל שהקורסים מתאימים לחוג שלומדים.

 

  • סטודנטים המשרתים במילואים בתקופת הלימודים בסמסטר א' תשפ"ד זכאים לשיעורי עזר, שיעורים בזום אשר יוקלטו ויועלו ל-Moodle, וכן סיכומי שיעורים וכל סיוע אחר שהמכללה פרסמה והעלתה עבור המשרתים במילואים וזרועות הביטחון האחרים.
AAC Version 2.9