אייקון רשות המחקר והפרסומים מברכת את ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי מהחוג לעבודה סוציאלית על זכייתו במענק מחקר בנושא: דפוסי שימוש של אבות בחופשת הורות בישראל  מטעם הביטוח הלאומי.

רשות המחקר והפרסומים מברכת את ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי מהחוג לעבודה סוציאלית על זכייתו במענק מחקר בנושא: דפוסי שימוש של אבות בחופשת הורות בישראל מטעם הביטוח הלאומי.

רשות המחקר והפרסומים מברכת את ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי מהחוג לעבודה סוציאלית על זכייתו במענק מחקר בנושא: דפוסי שימוש של אבות בחופשת הורות בישראל מטעם הביטוח הלאומי.
AAC Version 2.9