אייקון רשות המחקר והפרסומים שמחה לבשר כי הספר "שיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום" יצא לאור בהוצאת רסלינג ובמימון המכללה האקדמית אשקלון

רשות המחקר והפרסומים שמחה לבשר כי הספר "שיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום" יצא לאור בהוצאת רסלינג ובמימון המכללה האקדמית אשקלון

רשות המחקר והפרסומים שמחה לבשר כי הספר "שיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום" יצא לאור בהוצאת רסלינג ובמימון המכללה האקדמית אשקלון

רשות המחקר והפרסומים שמחה לבשר כי הספר "שיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום" יצא לאור בהוצאת רסלינג ובמימון המכללה האקדמית אשקלון.

עותקים של הספר יועברו לספרייה ויועמדו לרשות סגל המרצים וציבור הסטודנטים

יישר כוח לעורכי הספר מהמכללה פרופ' אורי תימור וד"ר ענת זליג

AAC Version 2.9