אייקון ביקור גומלין של משלחת העדה הדרוזית מכל ישובי הדרוזים בצפון המדינה במכללה

ביקור גומלין של משלחת העדה הדרוזית מכל ישובי הדרוזים בצפון המדינה במכללה

ביקור גומלין של משלחת העדה הדרוזית מכל ישובי הדרוזים בצפון המדינה במכללה
במסגרת פעילות של “תקווה ישראלית” במכללה בראשות ד”ר שמעון אוחיון, ביקרה במכללה ביקור גומלין משלחת של העדה הדרוזית מכל ישובי הדרוזים בצפון המדינה. במשלחת השתתפו נציגי יד ושם בכל הישובים הדרוזים בראשות ד”ר רמזי חלבי מרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. בביקור העלו הנציגים את קשר הדמים בין העם היהודי בארץ לבין הדרוזים בארץ וחשוב לשלמות גם על ברית חיים ולא רק דמים. נציג המשלחת סקר את הפעילות של ארוגני יד ושם בכפרים הדרוזים והפעילות הרבה התומכת במשפחות השכול בקרב העדה. ראשי המכללה הדגישו את חשיבות המעורבות של העדה הדרוזית בכל הנעשה באקדמיה בארץ וקראו למרצים וסטודנטים להצטרף לשורות המכללה. בסקירה של המנכ”ל על המכללה נמצאו 11 סטודנטים דרוזים במכללה על אף המרחק הרב בין המכללה לישובים של העדה בצפון. המנכ”ל הודיע שהמכללה מוכנה להעניק מלגות סיוע לבני העדה שיגיעו ללמוד במכללה והוא מוכן להגיע לכל ישוב שנציגיו יבקשו להציג את המכללה בפניהם. בסוף הסיור המכללה העניקה שי למשפחות השכול מהעדה הדרוזית כאות הוקרה צנוע על ההגנה של העדה על החיים במדינה.
‎הנשיא סיפר מניסיונו בצפת על הקשר עם העדה וקרא לנציגים ליצור שיתוף פעולה רחב יותר.
AAC Version 2.9