אייקון הודעה בנושא בחינות

הודעה בנושא בחינות

בהמשך למכתב שנשלח אליכם ובו הודענו כי: " סטודנטים אשר הינם בקבוצת סיכון ו/או אשר מסיבות אישיות אינם יכולים לגשת לבחינה במועד הקרוב, מתבקשים להגיש בקשה לאחראית המנהלית באמצעות 'המידע האישי' ובה יפרטו את סיבת אי ההגעה לבחינה. לבקשה יצורפו אישורים התומכים בבקשה. מי שבקשתו עומדת בהנחיות משרד הבריאות יהיה זכאי לגשת לבחינה נוספת במועד נוסף שייקבע".

אנו מבקשים להודיע שאנו מקווים שתוך חודש תוזמנו למבחן וכל זה עד כמה שיאפשרו לנו התקנות. במועד זה יוזמנו גם מבקשי שיפור ציון שלא יכלו להגיע מסיבות מוצדקות.

AAC Version 2.9