יום פתוח יתקיים בתאריך 30 ליוני בין השעות 9 ל12
ברכות לפרופ' קרן דופלט מהחוג לבריאות הציבור לרגל התעלותה לדרגת פרופ חבר
אייקון המרכז לפיתוח קריירה מרץ 2023

המרכז לפיתוח קריירה מרץ 2023

המרכז לפיתוח קריירה מרץ 2023
המרכז לפיתוח קריירה מרץ 2023
AAC Version 2.9