אייקון עדכון התאמות לסטודנטים במילואים ובני ובנות זוגם

עדכון התאמות לסטודנטים במילואים ובני ובנות זוגם

עדכון התאמות לסטודנטים במילואים ובני ובנות זוגם

רצ"ב הטבות ייחודיות שהמכללה בשיתוף המל"ג יעניקו למשרתים במילואים ובנות ובני זוגם.

הטבות אלה הינן נוספות על ההטבות שהנהלת המכללה פרסמה.

 

לרשימת ההטבות לחץ כאן

AAC Version 2.9