יום פתוח

9.3.18

מלגות סטודנטים

תשע"ח

קרא עוד

מרכז הכנסים באקדמית אשקלון

קמפוס המכללה

האקדמית אשקלון

אייקון טפסים להורדה

טפסים להורדה

המכללה האקדמית אשקלון > טפסים להורדה

דף הנחיות להגשת בקשה אל הוועדה לקביעת מעמד