אייקון ברכות לד"ר איתן קליין, ד"ר אבי ששון וד"ר איילת לוי- רייפר על הוצאת ספרם "אשקלון וסביבותיה" בהוצאת רסלינג והמכללה האקדמית אשקלון

ברכות לד"ר איתן קליין, ד"ר אבי ששון וד"ר איילת לוי- רייפר על הוצאת ספרם "אשקלון וסביבותיה" בהוצאת רסלינג והמכללה האקדמית אשקלון

ברכות לד"ר איתן קליין, ד"ר אבי ששון וד"ר איילת לוי- רייפר על הוצאת ספרם "אשקלון וסביבותיה" בהוצאת רסלינג והמכללה האקדמית אשקלון
AAC Version 2.9