אייקון הנחיות משרד הבריאות בכל הקשור לנגיף הקורונה

הנחיות משרד הבריאות בכל הקשור לנגיף הקורונה

על פי הנחיות משרד הבריאות והכרזת ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום בינ"ל המהווה סכנה לבריאות הציבור, אנו מבקשים לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות בכל הקשור לנגיף הקורונה.
רצ"ב הנחיות לסטודנטים, חברי סגל מנהלי ואקדמי 👇

http://bit.ly/2vPBRpR

AAC Version 2.9