אייקון טקס הענקת תארים לבוגרי תש"ף

טקס הענקת תארים לבוגרי תש"ף

טקס הענקת תארים לבוגרי תש"ף
בוגרי תש"ף סוף סוף נפגשים! עם גלימות וכובעים 🎓
1.9.21: 🎓 עבודה סוציאלית  🎓כלכלה 🎓 בריאות הציבור 🎓 סיעוד 🎓 פסיכולוגיה 🎓 פוליטיקה וממשל  🎓 דו-חוגי
2.9.21: 🎓 קרימינולוגיה 🎓 לימודי ארץ ישראל 🎓 תיירות 🎓 מדעי המחשב 🎓 מדעי התזונה 🎓 לימודים רב-תחומיים במדעי החברה
ברכות לבוגרים ולבוגרות ❤
AAC Version 2.9