אייקון מעונות קיץ תשפ"א

מעונות קיץ תשפ"א

מעונות קיץ תשפ"א

המכללה אישרה את הארכת השהות במעונות לסטודנטים המבקשים להמשיך ולהתגורר במעונות מעבר לתקופת ההרשאה, לתקופת הארכה אחת בלבד:

מתאריך 17/8/21- 2/9/21- בתעריף חצי חודש.

ולבנות רקיע בלבד מתאריך 17/8/21- 5/9/21- בתעריף 60% משכ"ד חודשי.                             

לא תינתן האפשרות להאריך את תקופת ההרשאה לתקופות אחרות או למס' ימים שונה מהמצוין להלן!

במטרה ליעל את השירות ולחסוך מכם הגעה לצורך הארכת החוזה, מצ"ב חוזה  עליו יש לחתום ולהעבירו חתום ללשכת הדיקאן למייל: michal@aac.ac.il    

לא יאוחר מיום 3/8/21 .

 

הפעלת המעונות בקיץ מותנית באישור הנהלת המכללה הרישום כרוך בתשלום ומותנה במס' הנרשמים.

המכללה לא מתחייבת למקם את הדיירים באותם חדרים בהם שהו במהלך השנה-

 שיבוץ מעונות קיץ יתפרסם לאחר סיום הרישום.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

בהצלחה בבחינות,

יואל ישורון

דיקאן הסטודנטים 

                                                                                                                                                                

AAC Version 2.9