אייקון מעטפת סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה

מעטפת סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה

מעטפת הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה בעיצומה להרשמה:

 

https://mcl.aac.ac.il/Michlol3/StudentPortalWap/Pt_ProxyLogin.aspx

AAC Version 2.9