אייקון מרכז התמיכה במכללה עורך מחקר

מרכז התמיכה במכללה עורך מחקר

המכללה האקדמית אשקלון > ללא קטגוריה > מרכז התמיכה במכללה עורך מחקר

סטודנט\ית יקר\ה, 

מרכז התמיכה במכללה עורך מחקר שמטרתו לגייס משאבים נוספים על מנת לעזור לסטודנטים להצליח בלימודיהם בתואר. נודה לכם על מילוי השאלון. השאלון הינו אנונימי. 
https://forms.gle/WtCpn1UkwT2tHnVu5

AAC Version 2.4