אייקון רשות המחקר והפרסומים מברכת את ד"ר פנחס חליווה, מנכ"ל המכללה, על פרסום ספרו השני: "המערכת האקדמית בישראל: תמורות ושינויים בעקבות מהפכת המכללות ושלוחות האוניברסיטאות" בהוצאת אוניברסיטת תל- אביב.

רשות המחקר והפרסומים מברכת את ד"ר פנחס חליווה, מנכ"ל המכללה, על פרסום ספרו השני: "המערכת האקדמית בישראל: תמורות ושינויים בעקבות מהפכת המכללות ושלוחות האוניברסיטאות" בהוצאת אוניברסיטת תל- אביב.

רשות המחקר והפרסומים מברכת את ד"ר פנחס חליווה, מנכ"ל המכללה, על פרסום ספרו השני: "המערכת האקדמית בישראל: תמורות ושינויים בעקבות מהפכת המכללות ושלוחות האוניברסיטאות" בהוצאת אוניברסיטת תל- אביב.
AAC Version 2.9