אייקון ממדים ללימודים- הטבות ללוחם*

ממדים ללימודים- הטבות ללוחם*

ממדים ללימודים- הטבות ללוחם*

חייל משוחרר יהיה זכאי למימון שכ"ל 3 שנים: 

 

שנה ראשונה – 85% משכ"ל שנתי

 

שנה שנייה – 85% משכ"ל שנתי

 

שנה שלישית – 100% משכ"ל שנתי

 

ומימון יתרת שכ"ל ל- 3 שנים

 

בתוכניות 4 שנתיות, מימון זהה כאשר בשנה הרביעית 100%  ויתרת שכר הלימוד החסר   משנים א-ג יושלם בשנה האחרונה.

 

הגדרת חייל משוחרר זכאי: שירת כלוחם לפחות 75% מתקופת השירות או הינו חייל בודד/ ערבי/ דרוזי / צ'רקסי/ עולה חדש.

 

הזכאות הינה ל 7 שנים מיום השחרור.

 

*ההטבות על פי חוק

AAC Version 2.9