אייקון הכוון תעסוקתי

הכוון תעסוקתי

מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים » הכוון תעסוקתי

מרכז התמיכה משתף פעולה עם חברות השמה חיצוניות, עם מרכז התמיכה למעסיקים של משרד הכלכלה ועם המרכז להכוונה תעסוקתית הפועל במכללה,

במטרה לאתר משרות מתאימות ולסייע בשילוב סטודנטים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בעולם התעסוקה.

ניתן להתעדכן במשרות בקישור הנוכחי:

אתר עבודה נגישה  http://www.avodanegisha.org.il//

AAC Version 2.9