אייקון רכזת נגישות

רכזת נגישות

מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים » רכזת נגישות

סטודנטים המתמודדים עם מוגבלות (פיזית, חושית קוגניטיבית, נפשית) מוזמנים לפנות לרכזת הנגישות. השירות כולל ייעוץ, מידע, הכוונה וליווי.

רכזת הנגישות מקדמת את הטיפול בהתאמות למידה והתאמות במבחנים, ובנוסף מייעצת מול גופים מחוץ לקמפוס כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון, עמותת לש"ם ועוד.
סטודנטים אשר סובלים ממגבלה זמנית כגון: שבר, פריצת דיסק מתבקשים לפנות לרכזת נגישות אשר תסייע להם במתן התאמות זמניות.
סטודנט המבקש התאמות בלימודים ובבחינות עקב מגבלה רפואית, יפנה לרכזת הנגישות. 
יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים מטעם רופא מומחה.
סטודנטים המוכרים על ידי ביטוח לאומי או משרד הביטחון, יצרפו אישור.

AAC Version 2.9