אייקון קורסי בחירה בשפה האנגלית כלימודי חובה

קורסי בחירה בשפה האנגלית כלימודי חובה

קורסי בחירה בשפה האנגלית כלימודי חובה

מקדמים את הבינלאומיות במכללה האקדמית אשקלון.

כידוע לכם, השפה האנגלית היא שפה בינלאומית דומיננטית. בשפה האנגלית מתקשרים באינטרט, המסחר הבין לאומי נעשה באנגלית, המדע והמחקר נעשה בשפה האנגלית, ולכן המועצה להשכלה גבוהה העלתה על נס את סוגיית האנגלית כדי להכין את הסטודנטים למציאות הבינלאומית. הצעד הראשון הוא חיוב סטודנטים בקורסי תוכן באנגלית מעבר לחובת הפטור באנגלית, וזאת החל משנת הלימודים תשפ"ב.

 

חובה על כל סטודנט שיחל לימודיו משנה"ל תשפ"ב ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון .

בדרישה זו יכללו : קורסי הכשרה ללמידת השפה האנגלית לפי רמת הסיווג שנקבעה לסטודנט וקורסי תוכן בשפה האנגלית.

קורסי התוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית ,יהיו קורסים אקדמיים הנכללים בתוכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט, ולפיכך מזכים בנ"ז לתואר ונכללים בשכר הלימוד. בגיליון הציונים של הסטודנט יצוין כי קורסים אלו נלמדו בשפה האנגלית.

 

סעיף זה חל על סטודנטים אשר סווגו לרמת מתקדמים ב' או הגיעו לרמת פטור על פי ציון הבחינה באנגלית במבחן הפסיכומטרי, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

 

ניתן להירשם באמצעות פורטל שירות לסטודנט.

מידע אישי–< אפשרויות נוספות–< בקשות סטודנטים–< פנייה אל הצוות המנהלי.

 

להלן שמות הקורסים שיופעו בשנת תשפ"ב:

יום ג' בין השעות 18:00-19:30

סמסטר ב'

יום ה' בין השעות 16:00-17:30

סמסטר ב'

AAC Version 2.9