אייקון דרוש/ה מרצה לקורס תיירות דיגיטלית

דרוש/ה מרצה לקורס תיירות דיגיטלית

דרוש/ה מרצה לקורס תיירות דיגיטלית

דרוש/ה  מרצה לחוג ללימודי תיירות

הקורס הינו מתוקשב והוא מיועד לשנה"ל תשפ"ג

תיירות דיגיטלית בהיקף של 2 נק"ז.

ניתן לפנות למייל:

michalh@aac.ac.il 

AAC Version 2.9