אייקון המכללה האקדמית אשקלון במקום ה-1

המכללה האקדמית אשקלון במקום ה-1

המכללה האקדמית אשקלון במקום ה-1

ברכות למכללה האקדמית אשקלון על זכתייה במקום הראשון בסקר התאחדות הסטודנטים הארצית לשנת הלימודים תש"ף.

AAC Version 2.9