אייקון מצויינות אקדמית מוכחת!

מצויינות אקדמית מוכחת!

מצויינות אקדמית מוכחת!

הנהלת המכללה האקדמית אשקלון הציבה את רמת איכות ההוראה בראש סדר עדיפויותיה. על פי המועצה להשכלה גבוהה, המכללה האקדמית אשקלון עומדת ביעד שנקבע לה במדד איכות ההוראה. מדד זה משקף את היחס המספרי בין הסגל האקדמי הבכיר לבין מספר הסטודנטים. מדד המאפשר הקדשת תשומת לב אישית לכל סטודנט ע"י חבר סגל אקדמי בכיר.

AAC Version 2.9