אייקון שכר לימוד אוניברסיטאי

שכר לימוד אוניברסיטאי

המכללה האקדמית אשקלון > 10 סיבות ללמוד באקדמית אשקלון > שכר לימוד אוניברסיטאי

המכללה האקדמית אשקלון נמנית עם עשרים ושתיים מכללות ציבוריות שזוכות לתמיכה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).   המכללה כפופה להוראות הכוללות קביעת שכר לימוד אחיד במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות.

AAC Version 2.4