אייקון שנה ראשונה חינם  לתלמידי התואר הראשון

שנה ראשונה חינם לתלמידי התואר הראשון

שנה ראשונה חינם לתלמידי התואר הראשון

המכללה האקדמית אשקלון מוכרת בחוק עידוד השכלה בנגב ובגליל שמעניק פטור משכר לימוד בשנה א', לחיילים משוחררים, בוגרות שירות לאומי ובוגרי שירות אזרחי (הזכאות הינה ל 5 שנים מיום השחרור).

סטודנט הזכאי למימון שכר הלימוד לשנה הראשונה בהתאם לחוק חיילים משוחררים יקבל החזר שכר הלימוד של שנה זו לפיקדון לחיילים משוחררים לפי החלטת הקרן במועד שיקבע על ידם,  לאחר ששילם את שכר הלימוד למכללה. המימון הינו בגין שכר הלימוד האקדמי ועד לתקרה של שכר לימוד שנתי בלבד ואינו כולל אנגלית ושירותים נלווים.

AAC Version 2.9