אייקון היחידה למעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » היחידה למעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית הפועלת במסגרת משרד דיקן הסטודנטים, הוקמה במטרה לפתח את התודעה החברתית של הסטודנטים הפעילים, הסגל המנהלי והאקדמי דרך שילובם בתוכניות בעלות ערך אישי וחברתי בקהילה.

היחידה יוזמת ומקיימת מעורבות ענפה בקהילה יחד עם עמותות וארגונים הפועלים למען שינוי חברתי.

הסטודנטים משולבים בפעילויות אלה בתמורה למלגה בגובה שבין 3,000 ל-10,000 ₪.

אנו מאמינים כי שילוב של התנסות בשטח יחד עם חשיפה לידע אקדמי, מקנה לסטודנט מיומנויות חדשות ומאתגרות: מנהיגות, ייזום פרויקטים, קידום נוער בסיכון, הנגשת השכלה לבעלי צרכים מיוחדים, תיעוד חיי קשישים ניצולי שואה ועוד.

 

AAC Version 2.9