אייקון התאמות לנשים בהריון, יולדות וטיפולי פוריות

התאמות לנשים בהריון, יולדות וטיפולי פוריות

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » התאמות לנשים בהריון, יולדות וטיפולי פוריות

התאמות לסטודנטיות בהריון:

סטודנטיות אשר במהלך לימודיהם במכללה נמצאות בהריון זכאיות להקלות כגון:

• תוספת זמן של 30 דקות בבחינה.
• יציאה לשירותים בזמן בחינה.
• תו חניה החל מהחודש ה-7 להריון ועד חודש לאחר הלידה.

 

התאמות לסטודנטיות בחופשת לידה, שמירת הריון וטיפולי פוריות:

סטודנטיות אשר במהלך התואר ילדו, או שהנן בטיפולי פוריות או/ו בשמירת הריון זכאיות לסיוע במגוון תחומים:

• הגשת מטלות ועבודות באיחור.
• מועד בחינה אחר במסגרת המועדים המקובלים במכללה.

 

לידיעתכן, קיים חדר הנקה במכללה בבנין 5 חדר 309. לקבלת קוד הכניסה לחדר הנקה יש לפנות למרכז מידע בטלפון 08-6789111 שלוחה6

 

AAC Version 2.9