לנוחיותכם שידרגנו את הפנייה לרכזת התאמות, כעת ניתן לפנות באמצעות פורטל שירות לסטודנט.

היכנסו למידע האישי->אפשרויות נוספות->בקשות וערעורים->אפשרויות הגשה

AAC Version 2.9