אייקון התאמות לעולים

התאמות לעולים

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » התאמות לעולים

התאמות לעולים עד 5 שנים בארץ

סטודנטים עולים אשר לא עברו 5 שנים מיום עלייתם, זכאים לתוספת זמן בבחינות. . 

לנוחיותכם שידרגנו את הפנייה לרכזת התאמות, כעת ניתן לפנות באמצעות פורטל שירות לסטודנט. יש לצרף לפנייה צילום תעודת זהות + צילום תעודת עולה.

 

היכנסו למידע האישי->אפשרויות נוספות->בקשות וערעורים->אפשרויות הגשה

AAC Version 2.9