אייקון מלגות חיצוניות

מלגות חיצוניות

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » מלגות » מלגות חיצוניות
שם המלגהתנאיםהרשמה/טפסיםמועד הגשההערות
אתר מלגות לסטודנטים הלומדים בארץ אתר זה מרכז מעל 1,000 מלגות לסטודנטים
מלגות ללא התנדבות/לפי מוצא ומגזר/לחיילים משוחררים/ עם התנדבות
מומלץ להיכנס בתחילת חודש מרץ לפני פתיחת שנה”ל.
להרשמה ולפרטים על מבחר המלגות:
לחץ כאן
מומלץ להיכנס בתחילת מרץ לפני
פתיחת שנה"ל
פרטים באתר.
מגוון מלגות החל מ- 1,000 ₪ – 50,000 ₪
פרטים באתר
מלגה פה – Milgapoאתר מלגות גדול ומעודכן מציג למעלה מ-850 מלגות לימודים.
מלגות ללא התנדבות/לפי מוצא ומגזר/לחיילים משוחררים/ עם התנדבות
מומלץ להיכנס בתחילת חודש מרץ לפני פתיחת שנה”ל.
להרשמה והגשת מועמדות לחץ כאן

מומלץ להיכנס בתחילת מרץ לפני
פתיחת שנה"ל
פרטים באתר
מתי מגישים?
כמה כסף?
למי מתאים?
צריך להתנדב?
פרטים באתר
מגוון מלגות החל מ- 1,000 ₪ – 50,000 ₪
פרטים באתר
תכנית המלגות IMPACT המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי.
גובה המלגה 4000$ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.
להרשמה לחץ כאןההרשמה למלגה פתוחה (גם טרם הרישום לאונ') החל מה 1.3 בכל שנה ונסגרת ב- 31.5.לפרטים: https://fidfimpact.org/, טל. 03-9698855
מנהל/ת לפרוייקט "ותיקי לכת" מטרת הפרויקט הינה יצירת חיבור בין ציבור הסטודנטים לבין ציבור האזרחים הוותיקים דרך פעילות גופנית. התכנית מבוססת על ליווי קבוצות הליכה של אזרחים ותיקים במרחב העירוני.להרשמה ופרטים נוספים:
https://bit.ly/2ZMRsmk
מהרו והירשמו פרטים באתר. מלגה על סך 17,000 ₪.
מלגה מוגדלת המכללה בשיתוף פר"ח לסטודנטים לתואר ראשון ושני, הרשומים לפר"ח וע"פ מצב כלכלי. להרשמה לפרוייקט פרח לחץ כאן
להרשמה למלגת מכללה לחץ כאן
הרישום לפרויקט פר"ח חודשיים לפני פתיחת שנה"ל. והרישום למלגת המכללה בפתיחת שנה"ל. מלגה מפר"ח – 3,500 ₪ מלגה מהמכללה – 3,500 ₪.
קרן ק.מ.חתכנית מלגות סיוע במימון לימודים אקדמיים למגזר החרדילהרשמה והגשת מועמדות לחץ כאןהרישום יפתח לקראת תחילת שנה"ל פרטים באתר.גובה המלגה נע בין
4,000 ₪ ל- 7,000 ₪
סחל"בהמלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בלבד.להרשמה והגשת מועמדות
לחץ כאן
ההרשמה פתוחה עד אמצע יוני מהרו והירשמו מספר המלגות מוגבל פרטים באתר. מלגה בגובה 60% משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן.
מלגת משרד החינוךהמועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג.להרשמה לחץ כאןההרשמה לקראת באמצע סמסטר א' פרטים באתר.גובה המלגה נע בין
4,000 ₪ ל- 12,480 ₪
מלגת אירתקאסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסיתלהרשמה לחץ כאןבתחילת אוקטובר פרטים באתר.בכל שאלה ועניין הנוגעים למילוי הטופס ניתן להתקשר לטלפון: 04-6664409
מלגת היאס ישראללסטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מתאריך 1.1.2007 וכן בפני סטודנטים שעלו מאתיופיה, החל מתאריך 1.1.1990.להרשמה לחץ כאןבתחילת אוגוסט פרטים באתר.פרטים נוספים באתר
מלגת פר"חמיועדת לכלל הסטודנטים להרשמה לחץ כאןההרשמה חודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים פרטים באתר.ההגשה מקוונת שאלות ניתן להפנות למשרדי פר"ח בטלפון:
08-6801480
מלגת הישגקרן לחיילים בודדים עד שנתיים מיום השחרורלהרשמה לחץ כאן
או בטלפון 03-7113100
ההרשמה בין החודשים מרץ-יוני מידי שנה לפני פתיחת שנה"ל פרטים באתר. מיועדת לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים. (שכ"ל ומלגת מחייה).
מלגת קרן גרוסהמיועדת לסטודנטים שהשתחררו משירותם הצבאי בחמש שנים האחרונות.ההרשמה באתר הקרן
או באתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים
מומלץ לבדוק כבר ביוני יולי לגבי מועד הפתיחה פרטים באתר.מיועדת רק לסטודנטים שנשאר להם פחות מ- 5,000 ₪ בפיקדון.
היחידה להכוונת חיילים משוחרריםהיחידה להכוונת חיילים משוחררים
מנהלות מערך של הקצאת מלגות ללימודים ולסיוע אישי.
להרשמה לחץ כאןמומלץ להיכנס לאתר בתחילת מרץ- יוני לפני פתיחת שנה"ל ולהתעדכן פרטים באתר. פרטים באתר
עתיד בטוחעמותת "עתיד בטוח" מחפשת סטודנטים בעלי יכולות מנהיגות והדרכה בקרב ילדים ובני נוער. לקידום ערכים של מניעת אלימות. להרשמה ושליחת קורות חיים- לחץ כאןההרשמה נפתחה
מהרו והירשמו מספר המלגות מוגבל פרטים באתר.
גובה המלגה נע בין 6,000 ₪ ל- 10,000 ₪
מכבי מלגה ללימודי סיעודמיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול תואר ראשון בסיעוד.להרשמה ופרטים נוספים- לחץ כאןהרשמה לסטודנטים חדשים לשנת הלימודים הקרובה ולסטודנטים קיימים הלומדים במסגרת הלימודים לתואר ראשון בסיעוד בכל שלב פרטים באתר.מלגת לימודים בגובה 10,000 ₪ לכל שנת לימוד
פרוייקט כאן גריםפרוייקט מגורים חברתי וחדשני במסגרתו סטודנטים יתגוררו בבתיהם של אזרחים ותיקים. הסטודנטים שישתתפו בפרויקט יזכו במגורים חינם וכן במלגה על סך 8000 שח בסוף שנה.להרשמה ופרטים נוספים- לחץ כאן
המרכז האזרחימיועדת לסטודנטים בשנה ב' ללימודי תואר אקדמי בשנה"ל תש"פ להרשמה לחץ כאןמומלץ להיכנס לאתר בתחילת מרץ לפני פתיחת שנה"ל ולהתעדכן בפרטים.מלגה בגובה של כ- 5,000 ₪.
ללא פעילות חברתית
הפרויקט הלאומי סיוע לניצולי שואה בבירור זכויותיהםמיועדת לסטודנטים לתואר ראשון ושני להרשמה לחץ כאןמומלץ להיכנס לאתר בתחילת מרץ לפני פתיחת שנה"ל ולהתעדכן בפרטים.מלגה בגובה של 5,600 ₪ תמורת 130 שעות פעילות שנתיות
מלגת מרוםהמלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר נולדו בארץ או נמצאים בארץ מעל 15 שנה, המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"אלהרשמה ופרטים נוספים:
להרשמה באתר פרח לחץ כאן

לפרטים נוספים על המלגה
לחץ כאן
מומלץ להיכנס לאתר בתחילת מרץ לפני פתיחת שנה"ל ולהתעדכן בפרטים.🔹 הזכאות למלגה תיבחן על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי הלימוד לתואר.
🔹 הזכאים למלגה יוכלו לקבל 10,000 ₪ עבור כל שנה בתואר, במקביל לפעילות חברתית.
🔹 המתחילים תואר שני יוכלו לקבל מלגה בגובה 10,000 ₪ עבור שנת הלימודים הראשונה בלבד.
מלגת לתתסטודנטים תותחי הדרכה? רוצים להיות חלק ממקום שמייצר שינוי חברתי אמיתי?להרשמה ופרטים נוספים על המלגה: לחצו כאן ההרשמה החלה

פרטים באתר
מלגת מדריך: 5 ש"ש – 170 שעות שנתיות – 10,000 ₪
מלגת רכז: 8 ש"ש – 250 שעות שנתיות – 14,000 ₪
AAC Version 2.9