אייקון מעטפת סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה

מעטפת סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » מעטפת סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה

דיקאן הסטודנטים שמח לבשר לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון על מעטפת סיוע לימודית וכלכלית אישית, מקיפה וייחודית. מערכת זו נבנתה עבורכם בשיתוף פעולה בין המכללה והמל"ג. היא כוללת שורה של הטבות מפליגות.
הזכאים להטבות הם סטודנטים לתואר ראשון במכללה ומי שנולדו באתיופיה או שאחד ההורים נולדו בה.

פירוט הסיוע וההטבות:
• תגבורים ושיעורי עזר פרטניים (סטטיסטיקה, שיטות מחקר, כתיבת עבודה אקדמית, אנגלית וסיוע בקורסי מבוא).
• ליווי אקדמי אישי (חונכות)
• הקנית אסטרטגיות למידה ( אישי)
• סבסוד (למתגוררים במעונות המכללה השנה).
• סבסוד אבחונים דידקטיים (ללקויי למידה)

 

לפרטים ומימוש ההטבות היכנסו למידע האישי->אפשרויות נוספות->בקשות וערעורים->אפשרויות הגשה

AAC Version 2.9