להגשת קבילה ניתן לפנות במייל:

kvilot@aac.ac.il

 

 

 

AAC Version 2.9