אייקון סטודנטים במילואים

סטודנטים במילואים

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » סטודנטים במילואים

המכללה האקדמית אשקלון רואה בשירות המילואים ערך לאומי ושואפת להקל, ככל שניתן, על המשרתים במילואים.

כדי לפשט ולאפשר מתן הקלות אנא פעלו לפי הכללים.

 

לרשות הסטודנטים המשרתים במילואים רכזת התאמות אליה ניתן לפנות בכל בקשה הקשורה בנושאים כגון:

• קבלת סיוע לימודי במקצועות מבוקשים.
• מועדי בחינות מיוחדים.

• כרטיס צילום
• הגשת עבודות ומטלות באיחור.

AAC Version 2.9