אייקון פנייה לרכזת התאמות סטודנטים במילואים

פנייה לרכזת התאמות סטודנטים במילואים

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » סטודנטים במילואים » פנייה לרכזת התאמות סטודנטים במילואים

לנוחיותכם שידרגנו את הפנייה לרכזת התאמות, כעת ניתן לפנות באמצעות פורטל שירות לסטודנט.

 

היכנסו למידע האישי->אפשרויות נוספות->בקשות וערעורים->אפשרויות הגשה

 

מרגע זה הבקשה בטיפול שלנו!

AAC Version 2.9